ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางห้องเรียนภาษาที่สอง ในวันที่ไปเรียนที่โรงเรียน (on site)
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ประกาศปรับรูปแบบการเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นเรียนที่โรงเรียน (on site) สลับกับ เรียน online ตามวันคู่ และวันคี่
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
ประกาศเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
นักเรียนโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ชั้น ม.4-6 เข้ารับการฉีดวัคซึน pfizer จาก รพ.เรณูนคร
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 64
แจ้งนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 05 ต.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนรับทุนเสมอภาค
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 64
ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนเรณูนครวิทยานุุกูล เรื่อง การลดการจัดค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 64